Tillaga um rekstrarúttekt á Félagsbústöðum

Hér að neðan má lesa yfir tillögu Kolbrúnar Baldursdóttur borgarfulltrúa Flokks fólksins í Reykjavík en tillagan snýr að því að fela óháðum aðila að gera rekstrarúttekt á Félagsbústöðum. Kolbrún lagði tillöguna fram á fyrsta borgarstjórnarfundi hinnar nýju borgarstjórnar og óskaði þess að tekin yrði afstaða á fundinum og tillagan samþykkt. Borgarstjórn beitti hins vegar valdi sínu til að vísa tillögunni til Borgarráðs og búast má við því að málið nái ekki lengra.

 

“Borgarstjórn
19. júní 2018

Tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins um rekstrarúttekt á Félagsbústöðum
Borgarstjórn samþykkir að fela óháðum aðila að gera rekstrarúttekt á
Félagsbústöðum. Einnig úttekt á öryggi leigutaka og formi leigusamninga með tilliti til stöðu
leigutaka. Úttektin skal liggja fyrir eigi síðar en á fyrsta borgarstjórnarfundi í september.

Greinargerð:
Leiguverð á íbúðum Félagsbústaða hefur í einhverjum tilfellum verið að hækka og er að sliga
marga leigjendur. Einnig hafa fjölmargar ábendingar og kvartanir borist um að húsnæði á
vegum Félagsbústaða sé ekki haldið við sem skyldi.
Óskað er eftir úttekt á rekstri félagsins, þar sem farið er yfir launamál stjórnenda þess,
stjórnarhætti og hlutverk fyrirtækisins m.a. í ljósi misvísandi upplýsinga um annars vegar
hagnað og hins vegar ríka fjárþörf. Það er ýmislegt sem orkar tvímælis þegar rýnt er í rekstur
félagsins en það skal ekki rekið í ágóðaskyni. Í ljósi þess er athyglivert að Félagsbústaðir hafi
sýnt svo mikinn hagnað á liðnu ári. Óskað er eftir að svarað verði spurningum um það hvernig
hinn mikli hagnaður félagsins er myndaður og hvernig þessir liðir eru færðir í bókhaldi
félagsins.
Í úttektinni þarf m.a. að svara hvernig vinnubrögð eru viðhöfð við endurmat eigna og færslu
bókhalds í því sambandi. Er núverandi rekstrarform sem best til að þjóna hagsmunum
notenda?”